Rapporten Innovationslandskapet Åland delger resultatet från en ÅTC undersökning av klimatet och kulturen för innovation på Åland.

Målgruppen för undersökningen var beslutsfattare och tjänstemän inom det åländska näringslivet och den offentliga sektorn. Rapporten delger målgruppens åsikter inom tre områden:

·         Innovationsklimatet och kulturen på Åland – hur upplevs företagandet och nyskapandet av produkter och tjänster, utveckling av processer, kunnande och behov.

·         Åsikter om landskapsregeringens nuvarande insats inom stödandet av innovation och företagsutveckling, samt behov av insatser.

·         Åsikter om och behov av innovation och företagsutveckling inom området miljöteknologi

Vi hoppas läsaren finner det landskap som målas upp intressant och tankeväckande. Man hittar troligen inte en samling sanningar, men nog en samling indikatorer som kan vara intressanta att betrakta från flera synvinklar.

Nu återstår arbetet att ta den här bilden vidare, genom att analysera, skissa på olika alternativ och hitta lösningar. Sedan gäller det att tillsammans begrunda skisserna, fundera på de alternativa ramarna, ge egna bidrag till utformningen och kombinera så att helhetsbilden fungerar.

Ett innovationslandskap är dynamiskt och förändras hela tiden – vi ser fram emot kontinuitet i skissandet och förbättrandet och hoppas att samarbetet framöver skall vara framgångsrikt för Åland –  tillsammans utvecklar vi Åland.

För att ta del av information erbjuder vi olika alternativ:

1.       Materialet som e-bok över internet på en dator/läsplatta. Klicka här

 

2.       En PDF-fil för att ha materialet tillgängligt lokalt: Klicka här

3.       Ladda ner en lokal kopia av e-boken (enbart för Windows datorer). Klicka här

4.       För att läsa rapporten anpassad för Mac-dator: Klicka här

 

Delge dina synpunkter om studien och frågeställningarna genom att använda följande länk: Klicka här