Hållbara Energilösningar - Åland

 

Ålands Teknologi- och Energicentrum (ÅTEC) publicerar här olika studier som utförts kring hållbara energilösningar för Åland och om utredningar kring Åland som en testplattfrom för energilösningar inom förnyelsebar energi. 

Concept formulation for the demonstration of the flexible energy system and the relevance of the demonstration to export and investments in Finland

CLIC Innovation, 2017

 

 

 

Rapporten är indelad i två delar.

Den första delen analyserar Ålands potential för att demonstrera lösningar för en energimarkand baserad helt på förnyelsebara energikällor. Huvudfokus är på elmarknaden.


Den andra delen, som utförts av konsultföretaget Ångpanneföreningen, analyserar frågor kring processen för hur utbyggandet och utvecklingen kunde ske. Teknologier och exempel på ibruktagandet av dessa på marknaden beskrivs även generellt med indikativa investeringskostnader.

 


Scenarios for a sustainable energy system in the Åland Islands in 2030

Michael Child *a, Alexander Nordling *b, Christian Breyer *a, (2016) 2017

a) Lappeenranta University of Technology
b) Åbo Akademi

 

Forskningen svarar på frågan hur Åland kunde ha ett 100 % förnyelsebart energisystem år 2030, genom att analysera nuläget och genom en modell ta fram ett antal alternativa scenarier.

 


The impacts of high V2G participation in a 100 % renewable Åland energy system


Michael Child (a), Alexander Nordling (b), Christian Breyer (a), 2017

a) Lappeenranta University of Technology
b) Åbo Akademi

 

 

Som en fortsatt analys kring utmaningen av lagringen av väderberoende förnyelsebar energiproduktion som identifierats i de tidigare scenarierna analyserade forskarna ett ytterligare scenario, där elbilar står för lagringsbehovet genom bil-till-nätet lösningsmodeller

 


Different Optimisation Perspectives in the Åland Energy Market due to the Increase of Renewable energies


Julia Leichthammer, 2016
Technische Universität Darmstadt

Examensarbetet framställer en översikt på energimarknaden på Åland samt olika optimeringsvinklar som finns då marknaden går mot en helt förnyelsebar energiförsörjning.

 

 


Åland Smart Energy Platform Feasibility Study Results.

Teknologiska forskningscentralen, VTT
Lappeenranta University of Technology
Tampere University of Technology

 

 

 

 


Presentation material from Åland Smart Energy Platform Seminar 14 september 2015 in Mariehamn.