Vad är Smarta Elnät?

"Ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är anslutna till det - elproducenter, elkonsumenter och de som är både och - för att grantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet."

(CEER - Council of European Energy Regulators)

 

I Sverige används en liknande definition:

Smarta elnät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt:

  • underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion
  • leder till minskad energiförbrukning
  • bidrar till effektreduktion vid effekttoppar och
  • skapar förutsättningar för aktivare elkunder.