Projekt


Ålands Teknologi och Energicentrum, ÅTEC, är en ofta förekommande partner i tekniska- och nydanande utvecklingsprojekt. Vi har ett brett kontaktnät med stor spännvidd såväl tekniskt som geografiskt.

 

_______________________________________________________

2017  ÅTEC driver energiutvecklingsprojektet Energismart Åland. Det är ett treårigt projekt som är delfinansierat av ERUF.

 

Projekt ÅTEC Energismart Åland bygger vidare på projektresultat från det tidigare forskningsprojektet som var ett samarbete med Högskolan på Åland och det nystartade klustersamarbetet med åländska aktörer inom energidistribution- och tilverkning, telecom och IKT.  

Projektledare är Ralf Häggblom

Projekttid fram till oktober 2017.

_______________________________________________________

2017  Högskolan på Åland är projektägare för forskningsprojektet Energismart Åland.

 

Hur kan man skapa ett mervärde ur fiskrens?

Det är den centrala frågan i Högskolans utvecklingsprojekt  som drivs i samarbete med ÅTEC och den åländska fiskerinäringen. Projektet ”Mervärde ur fiskrens” är finansierat med medel  ur europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för att under ett års tid undersöka vilka möjligheter och förutsättningar det finns för att skapa mervärde ur restprodukten fiskrens.

Målet med projektet är att öka både kunnandet och medvetenheten om vilka nya möjligheter det finns för förädla renset. Projektet syftar till att bland annat stimulera innovativt tänkande inom fiskeribranschen och skapa lösningar som är affärsmässigt hållbara.

Projektledare är Bernt Bergman, Högskolan på Åland

Projekttid 2017

_______________________________________________________ 

2016  Högskolan på Åland och ÅTEC samarbetar som projektägare för forskningsprojektet Energismart Åland.

 

Projekt Energismart Åland (Energiklustret) syftar till att som samarbets- och referensgrupp åstadkomma förutsättningar för att förverkliga Åland Demo Platform. Klustret agerar som referensgrupp och informationskanal till och från Åland rörande planeringen av plattformen och dess verksamhet.


Projektet finansierades av medlemmarna i energiklustret.


Forskningsprojektet är en samverkan mellan åländska aktörer för att:

       hitta lönsamma affärsmöjligheter och demonstrationsobjekt

       samarbeta med åländska och externa aktörer för att förverkliga projekt som faller inom ramen för plattformen

       hitta finansieringslösningar för utvecklingsprojekt

 

Ordförande Robert Mansén, ÅTEC
Projektledare Ralf Häggblom

Projekttid (del 1) . 1.1.-30.6.2016

------------------------------------------------------------------

 

2012-2015 var ÅTC projektägare för ÅTC Tillväxt, ett treårigt projekt delfinansierat av ERUF.


Projektet syftade till att främja affärs- och teknikutveckling för tillväxtorienterade företag och till att vara en samarbetsplattform med syfte att främja utvecklingen på miljöteknikormrådet inom näringslivet på Åland. Projektledare och affärsutvecklare  var Ralf Häggblom.

Projektet resulterade bl a i ett flertal rapporter som finns att läsa på hemsidan.


------------------------------------------------------------------

2008-2011 var ÅTC projektägare för Företagssteget, ett treårigt projekt delfinansierat av ERUF.

Som en del av projekt Företagssteget har vi givit ut en inspirationsbok om åländska företagarkvinnor "Att välja sin väg".

Den utkom i maj 2011 och säljs via bokhandlar och på nätet.

ISBN 9789525614404, red. Ester Miiros

Boken passar kvinnor och män, unga och äldre, företagare, antällda och andra - alla som är intresserade av människors livsval.

 

Konferensen ATT VÄLJA SIN VÄG - Nordiska kvinnor om företagande, ledarskap och utveckling

Konferensen hölls i Mariehamn 12-14 augusti 2011 och hade 200 deltagare, varav närmare 40 % kom utifrån. Konferensens idé att vara mötesplats för utbyte och utveckling uppfylldes väl.

Finlands president Tarja Halonen medverkade med ett tal. 


 

---------------------------------------------------------------


2005-2012 Företagsinkubatorn Växthuset

 

ÅTC Växthuset var en samhällsfinansierad företagsinkubator som hade som främsta syfte att få fram livskraftiga tillväxtföretag och bidra till mångfald i näringslivet.

ÅTC Växthuset  erbjöd entreprenörer med spännande idéer ett kraftfullt utvecklingsverktyg.


En plats i ÅTC Växthuset omfattade

  • Konkret en kontorsplats med gemensam fax och kopiator, nätuppkoppling till skrivare och internetanslutning
  • Tillgång till mötesrum och pentry
  • Individuell idé- och företagsutveckling genom affärscoachning, samtal och "bollande" med Växthusets personal
  • Möjlighet till kompetensutveckling och extern rådgivning
  • Tillgång till ÅTC:s kontakter och nätverk
  • En stimulerande miljö under begränsad tid där effektivt värdeskapande, utveckling och samarbete är ledord
"Mycket värde för lite pengar"

Syftet: Tillgången på information, råd, stöd och kontakter tillåter dig att på heltid koncentrera dig på utvecklingen av dina varor och/eller tjänster. Det förkortar den tid som behövs för marknadsacceptans och mognad.

Inkubatorbeskrivning (pdf)

Företag som utvecklats i Växthuset:

ActiveArt
Ab Dream Group Finland Ltd
IntroCapital Ab
Just a Key Solutions
MobileNetControl Scandinavia Ab
Quedro Ab
REDO Ekonomilösningar Ab
Retpack Solutions Ab Oy
ServerContainer Nordic AB
Träbiten Ab

Utskärs Ab

BI Solutions Ab
BQK
Cleangas International Ltd Ab
Northern Light Photography
Åland Unique Ab
Insidan Öb