Kontakta ÅTEC


Ålands Teknologi- och Energicentrum

 

Besöksadress:
Självstyrelsegården
Strandgatan 37

Postadress:
Ålands landskapsregering
Ålands Teknologi- och Energicentrum
Pb 1060
AX-22111 Mariehamn
Åland

Tel (växel): +358 (0)18 25000

 

OBS! förändringar är att vänta för utvecklingsenheten ÅTEC och dess fortsatta verksamhet inför 2018.


Robert Mansén Tel: +358 (0)18 25000
Verksamhetschef ÅTEC
 
Tjänstledig fr.o.m. 1.10.2017 Epost:
Ralf Häggblom
Tel: +358 (0)18 25000
Projektledare t.o.m. 31.10.2017
 
 

Epost: