Om ÅTEC

 

Ålands Teknologi- och Energicentrum (ÅTEC) är en utvecklingsenhet vid Ålands landskapsregerings näringsavdelning. Vår verksamhet syftar till att främja utvecklings- och effektiviseringsarbete med tyngdpunkt på energi, innovationer och långsiktig hållbarhet.

Vi har sedan starten 1988 arbetat med utvecklingsprojekt och fungerat som en länk mellan utbildningsverksamheten och näringslivet. Teknologiutveckling och affärsutveckling som gynnar det åländska näringslivet har alltid varit i fokus.

Länk: Fakta om Åland